یکی بود ، هنوزم هست !

نوشته پشت شیشه یک ماشین بود که توجه من را به خودش جلب کرد …

خیلی بهش فکر کردم که این جمله چه معنی می تواند داشته باشد .

تو قصه ها همیشه می گفتند : یکی بود ، یکی نبود ! 

به ذهنم رسید شاید راننده منظورش از «یکی» ، معشوقه اش بوده یا نه ، شاید دوستی، همدمی ،مونس جانی !

ذهنم زیاد درگیرش نماند !

سریع به خودم گفتم چه کسی می تواند باشد و هیچ وقت نباشد که نباشد ! ( جمله ام عرفانی شد!!!) ؟

یکی هست که من نبودم او بود !

یکی هست که منم نباشم بازم هست !

یکی هست که با بود و نبود من هست ! 

 

فقط می دونم یکی هست که همیشه مواظب اوضاع هست !

یکی که مونده تا با این درک و فهمم ، خوبِ خوب درکش کنم ….

 

پ.ن: خداجون دوستت دارم !

موضوعات: نکته های ناب  لینک ثابت[چهارشنبه 1396-09-01] [ 11:07:00 ق.ظ ]